ติดต่อเรา

สอบถามได้ที่ Call. :  089-7102727 Jack.

LINE ID : klangnalika
Email : klangnalika@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/klangnalika

ที่ตั้ง : ศูนย์เวลาสากลนาฬิกาขอนแก่น (ตรงข้ามสถานีตำรวจ)
เลขที่ 62/58 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000